June 14, 2017

Për të katërtin vit radhaz Energji Ashta dhe shkollat e zonës përreth mbështesin mjedisin

      Që nga viti 2013 Energji Ashta punon shumë afër me komunitetet lokale për të ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me menaxhimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit. ...

April 20, 2017

“An independent, functioning and reliable justice system is a basic element required for all!”

  April 20, 2017 FIAA: During the first four years of the operation phase of the Ashta Hydro Power Plant, what have been the most significant challenges that you have had to overcome? Mr. Dietmar Reiner: We have invested more than 200 ...

April 6, 2017

Members of the Austrian Development Agency and media representatives visit HPP Ashta

   Today, on April 6, 2017 the Austrian Development Agency in Albania followed by a number of local journalists visited HPP Ashta in the framework of a visiting tour among government and privately fund Austrian investments in Albania. ...

CONTACT