Hidrocentrali i Ashtës shënon vitin e parë të suksesshëm të operimit

Hidrocentrali më i madh koncesionar I vënë në punë në Shqipëri po përmbyll vitin e parë të suksesshëm të operimit me një prodhim prej 267 GWh energji elektrike të pastër dhe të destinuar për përdorim shtëpiak, pa shënuar asnjë aksident apo lëndime të stafit dhe pa asnjë ndërprerje të paplanifikuar furnizimi përgjatë gjithë vitit 2013.… Vazhdoni me leximin e Hidrocentrali i Ashtës shënon vitin e parë të suksesshëm të operimit