Vula

Emri i regjistruar i kompanisë:
ENERGJI ASHTA ShpkAdresa:
Hidrocentali i Ashtës
Fshati Spathare, Bushat,
Bashkia Vau I Dejes,
Qarku Shkoder, Shqiperi


Kontakt:

ENERGJI ASHTA Shpk
Tel / Fax: +355(0)4 4504236
E-Mail: office@energji-ashta.al
Web: http://www.energji-ashta.al


Numri i regjistrimit të kompanisë (NIPT):
K82417005V