Ri-certifikim i suksesshëm ISO për Hidrocentralin e Ashtës

HEC Ashta me krenari njofton se ka kaluar me sukses ri-certifikimin sipas Standardeve të reja të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë ISO 14001, version 2015.

Energji Ashta është certifikuar nga TÜV Austria për standardet ISO 14001: 2004 që nga shtatori 2016. Kontrolli i suksesshëm i ri-certifikimit të HEC-it Ashta u bë në shtator 2018. Kërkesat për procesin e ri-certifikimit ishin më sfiduese pas një rishikimi të standardeve sipas versionit të ri ISO 14001: 2015. Auditimi i detajuar kontrolloi efektivitetin e të gjithë sistemit të menaxhimit të HEC-it. Auditimi tregoi se sistemi i menaxhimit i vendosur në Energji Ashta funksionon në një nivel shumë të lartë.

Certifikata e re është e vlefshme për tre vjet. Dy auditime të përkohshme të mbikëqyrjes do të kryhen në intervale prej një viti secili në shtator të vitit 2019 dhe 2020. Pas tre vjetësh, i gjithë sistemi i menaxhimit do t’i nënshtrohet sërish ricertifikimit kur dhe do të nisë një proces i ri.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn