Mirësevini në projektin koncesionar hidroenergjetik më të suksesshëm në Shqipëri

Kapacitet furnizimi: siguron energji elektrike për më shumë se 100,000 familje

Kursen rreth 114,000 tonë CO2
në vit

Masa mjedisore: Kanali i parë për kalimin e peshqve i ndërtuar në një hidrocentral në Shqipëri

Projekti i Ashtës është pranuar dhe regjistruar nga UNFCCC në gusht të vitit 2012

Siguria: mbrojtje nga përmbytjet për zonën përreth

Projekte të përgjegjësisë sociale të korporatës

Mbështetësit tanë

verbund

VERBUND është prodhuesi lider i energjisë elektrike në Austri, si dhe një nga prodhuesët kryesues të energjisë elektrike nga uji në Evropë. Grupi gjeneron më se katër të pestat e elektricitetit nga hidrocentralet, plotësuar nga energjia termike dhe nga energjia e gjeneruar nga era.

EVN është një kompani udhëheqëse, ndërkombëtare dhe e listuar publikisht për shërbimet e energjisë dhe mjedisit, me seli në Austrinë e Poshtme, provinca më e madhe federale e vendit. Bazuar në infrastrukturën më moderne, EVN furnizon tregun e saj vendas me...

Vlerat Tona

Minimizim në ndikimin tonë të mundshëm në mjedis

Energji Ashta gjithashtu njeh dhe pranon përgjegjësinë e saj për të kryer biznesin e vet në përputhje me të gjithë legjislacionin përkatës mjedisor dhe do të përpiqet të përdorë praktikat më të mira mjedisore në të gjitha aktivitetet e saj.