20171116105708615

Zijana Hasimja

Përfaqësuese e marrëdhënieve me publikun


Tel: +35542248688

Mob: +355684077535

E-mail: zijana.hasimja@gmail.com

20140620035253274

Ingun Metelko

Drejtorëshë e Marrëdhënieve me Mediat, Verbund


Tel: +43 50313 - 53748

Mob: +43 664 3809269

E-mail: Ingun.Metelko@verbund.com