Projekti i Ashtës, i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri

Duke qenë se projekti i Ashtës është i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri, finalizimi i Marrëveshjes së Lidhjes me Rrjetin kërkonte përpjekje të veçanta nga të dyja palët, veçanërisht për të përcaktuar këtë ndërfaqe të re në detaje. Aprovimi nga Enti Rregullator i Energjisë për përcaktimin e ndërfaqes së propozuar së bashku (nga OST dhe Energji Ashta) duhej të merrej përpara se të nënshkruhej marrëveshja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn