Projekti i Ashtës, i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri

Duke qenë se projekti i Ashtës është i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri, finalizimi i Marrëveshjes së Lidhjes me Rrjetin kërkonte përpjekje të veçanta nga të dyja palët, veçanërisht për të përcaktuar këtë ndërfaqe të re në detaje. Aprovimi nga Enti Rregullator i Energjisë për përcaktimin e ndërfaqes së propozuar… Vazhdoni me leximin e Projekti i Ashtës, i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri