Nënshkruhen marrëveshjet financiare për Hidrocentralin e Ashtës

Me nënshkrimin e marrëveshjeve financiare për HEC-in e Ashtës janë përmbyllur tashmë kontratat e fundit të mbetura për përmbylljen e projektit që ka hyrë në procesin e ndërtimit që nga marsi i vitit 2010. Volumi i përgjithshëm financiar prej 140 milionë eurosh do të sigurohen në mënyrë të barabartë mes VERBUND International Finance B.V dhe… Vazhdoni me leximin e Nënshkruhen marrëveshjet financiare për Hidrocentralin e Ashtës

Energji Ashta: Përfundon me sukses nënshkrimi me EVN

Pas aprovimit të autoriteteve të konkurencës evropiane dhe shqiptare, blerja e aksioneve nga EVN tek projekt-kompania Energji Ashta ka përfunduar ligjërisht. Kështu EVN zotëron 50% të project-kompanisë Energji Ashta – menaxhimi i përgjithshëm i ndërtimit dhe operimit të HEC-it të Ashtës mbetet përgjegjësi e VERBUND Duke filluar nga sot, EVN është bërë ligjërisht një aksionar… Vazhdoni me leximin e Energji Ashta: Përfundon me sukses nënshkrimi me EVN

Projekti i Ashtës, i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri

Duke qenë se projekti i Ashtës është i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri, finalizimi i Marrëveshjes së Lidhjes me Rrjetin kërkonte përpjekje të veçanta nga të dyja palët, veçanërisht për të përcaktuar këtë ndërfaqe të re në detaje. Aprovimi nga Enti Rregullator i Energjisë për përcaktimin e ndërfaqes së propozuar… Vazhdoni me leximin e Projekti i Ashtës, i pari central më i madh i pavarur ndërtuar në Shqipëri

ENERGJI ASHTA Shpk dhe ANDRITZ nënshkruajnë marrëveshje

Grac/Vjenë , Shtator 17, 2009. ENERGJI ASHTA Shpk dhe grupi ndërkombëtar për tekonogjinë ANDRITZ nënshkruan një marrëveshje mbi pajisjet elektro-mekanike për hidrocentralin e Ashtës duke vënë në përdorim teknologjinë e provuar të ANDRITZ, HYDROMATRIX. Vlera e porosisë për ANDRITZ është afërsisht 100 millionë euro. HEC-i është programuar të nisë punën në vitin 2012. ANDRITZ HYDRO… Vazhdoni me leximin e ENERGJI ASHTA Shpk dhe ANDRITZ nënshkruajnë marrëveshje