Energji Ashta: Përfundon me sukses nënshkrimi me EVN

Pas aprovimit të autoriteteve të konkurencës evropiane dhe shqiptare, blerja e aksioneve nga EVN tek projekt-kompania Energji Ashta ka përfunduar ligjërisht. Kështu EVN zotëron 50% të project-kompanisë Energji Ashta – menaxhimi i përgjithshëm i ndërtimit dhe operimit të HEC-it të Ashtës mbetet përgjegjësi e VERBUND

Duke filluar nga sot, EVN është bërë ligjërisht një aksionar me 50% i Energji Ashtës, projekt-kompania e projektit të hidrocentralit të Ashtës.

Parakushti për këtë ishte aprovimi i autoriteteve shqiptare dhe evropiane të konkurencës, licencuesit shqiptar (Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) si dhe Entit Rregullator të Energjisë (ERE).

Përmbushje e kushteve

Me nënshkrimin e marrëveshjes, janë adoptuar të gjitha rezolutat e nevojshme statutore të kompanisë.

VERBUND dhe EVN kanë rënë dakord në princip për kushtet e financimit. Në emër të EVN-së Peter Stelzer është emëruar si drejtori i dytë menaxhues i Energji Ashtës. Ai do të jetë përgjegjës për sektorin fianciar dhe prokurues. Dietmar Reiner, drejtori menaxhues i caktuar

 

Facebook
Twitter
LinkedIn