Banka Austriake e Kontrollit inspekton hidrocentralin e Ashtës

Ministria austriake e Financave dhe Agjencia Austriake e Eksportit të Kredive (OeKB) kryejnë vlerësime të rregullta ex-post të projekteve të mbështetura sipas ligjit austriak të garancive të eksporteve. Këtë vit, ky vlerësim u zhvillua mes datave 10 dhe 12 shtator në Shqipëri dhe Kosovë. Të mërkurën më 12 shtator, delegacioni i kryesuar nga përfaqësuesi i Ministrisë Austriake të Financave dhe anëtarët e delegacionit të përbërë nga Agjencia Austriake e Eksportit të Kredive, Banka Kombëtare Austriake dhe Dhoma Ekonomike Austriake në Shqipëri, u mirëprit nga Drejtori Menaxhues i HEC-it Ashta, Dietmar Reiner.

 

Qëllimi i kësaj vizite ishte mandati periodik për të hetuar ndikimet sociale, ekonomike dhe mjedisore të projekteve në vendin e shqyrtuar. Pas prezantimit të sfidave të hasura në fillim të projektit 10 vite më parë, delegacioni u bind për cilësinë dhe standardet e larta “Made in Austria” të aplikuara gjatë vizitës në hidrocentral. Pyetjet e hollësishme morën përgjigje të kënaqshme dhe delegacioni, pas një bufeje të shkurtër, vazhduan udhëtimin për t’iu përmbajtur programit të tyre të ngjeshur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn