Energji Ashta pajiset me Certifikatën EN ISO 14001: 2004

Më 30 shtator 2016, TÜV Austria Hellas auditoi Sistemin e Menaxhimit Mjedisor të Energji Ashta Shpk dhe konfirmoi suksesin e implementimit efektiv të këtij sistemi sipas kërkesave të parashikuara të Standardeve Ndërkombëtare ISO 14001:2004.   Certifikimi u realizua në përputhje me procedurat e auditimit dhe certifikimit të TÜV AUSTRIA. Ky proces është subjekt i mbikqyrjes… Vazhdoni me leximin e Energji Ashta pajiset me Certifikatën EN ISO 14001: 2004